Privacyverklaring

1. Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van: ID Vastgoed Financiering gevestigd aan de
Seizoentuinenlaan 3, 3452 RA Vleuten. KvK-inschrijfnummer: 775453513. Voor vragen of contact kunt u mailen met [email protected]

 

Waar we in dit privacyverklaring verwijzen naar ‘persoonsgegevens’, bedoelen we de informatie die u aan ons verstrekt over u zelf. Zoals bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dat doet u geheel vrijwillig.

 

Doel verwerken en opslaan persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om u te informeren en contacteren voor hetgeen waarvoor u het betreffende contactformulier hebt ingevuld. De samenstelling van de gevraagde persoonsgegevens is per formulier zo aangepast, dat we u geen informatie vragen en/of opslaan die niet relevant is voor hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens achterlaat. Het achterlaten van uw persoonsgegevens is per definitie volledig vrijwillig. Alle formulieren op de website hebben als doel u te informeren over ons bedrijf of een specifieke vraag die u zelf hebt gesteld. Per formulier staat beschreven waar u informatie over zult ontvangen. De gevraagde gegevens beperken zich tot naam, e-mail en telefoonnummer om u te kunnen bereiken voor de gevraagde informatie. Na ontvangst van de gegevens zullen wij vervolgens per e-mail, sms en/of telefoon contact met u opnemen om u te voorzien van de gevraagde informatie.

 

Duur van opslag persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden niet langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk. Voor de
contactformulieren geldt dat gegevens 12 maanden na verstrekking gewist worden na verstrekking. We zijn er dan zeker van dat er voldoende gelegenheid is geweest om u te informeren over hetgeen waarvoor u uw persoonsgegevens voor hebt achtergelaten.

 

Beveiliging
Uw persoonsgegevens zijn veilig. De toevertrouwde gegevens worden met beveiligd met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, beveiligde verbindingen en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Om de door u aangevraagde informatie toegankelijk te maken, werkt ID Vastgoed
Financiering samen met derde partijen. Denk hierbij aan een website beheerder, hostingpartij, automatische telefoon connectie, nieuwsbriefsysteem en administratiesoftware. Met alle betrokken partijen is een zogenaamde Verwerkersovereenkomst afgesloten. Via deze overeenkomst is o.a. de veiligheid en het tijdig wissen van uw persoonsgegevens gewaarborgd.

 

Recht op inzage, rectificatie, intrekken of wissen van de persoonsgegevens

Graag wijzen we u op de mogelijkheid om op verzoek de door ons opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, in te trekken en/of te laten wissen uit onze database. Stuur hiervoor een e-mail naar [email protected].
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit.

 

Persoonsgegevens
Bent u het niet eens met het hierboven omschreven privacyverklaring of de manier waarop wij omspringen met uw gegevens? U heeft dan het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl
Deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast. We raden u aan het privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

 

2. Cookiesbeleid
ID Vastgoed Financiering maakt op de website www.idvg.nl gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer opgeslagen worden.

 

Wat doen deze bestandjes?
Kort samengevat maakt het u makkelijker onze website te gebruiken (voorbeeld: niet herhaaldelijk dezelfde gegevens invullen) en ons makkelijker u te bereiken nadat u op onze website bent geweest (bijvoorbeeld door u achteraf een aanbieding te doen via Facebook). Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

 

Op www.idvg.nl wordt gebruik gemaakt van onderstaande analytische- en marketing cookies.

 

Analytische cookies
ID Vastgoed Financiering probeert de ervaring die u met onze website hebt zo goed en optimaal mogelijk te maken. Dat kan alleen als we weten wat onze bezoekers doen op de website. En daardoor meer te plaatsen van wat leuk gevonden wordt, en minder te plaatsen van wat niet leuk gevonden wordt.

 

Google Analytics
Doel: door Google Analytics weten we hoe u op de website gekomen bent en hoe u de website gebruikt. Deze statistieken gebruiken we om de website doorlopend te verbeteren, zodat u de best mogelijke ervaring hebt op onze website. Dit cookie komt van Google en wordt maximaal 26 maanden bewaard.

 

Meer informatie: http://www.google.com/policies/privacy

 

Marketing cookies
Ook bij ID Vastgoed Financiering maken we reclame. Dat doen we liever gericht met aanbiedingen waar u echt wat aan heeft. In plaats van u lastigvallen met een niet relevante advertentie. De marketing cookies helpen ons om u de aanbiedingen te tonen waar u blij van wordt.

 

Facebook
Doel: door de Facebook cookies kunnen we zien waar bezoekers zijn geweest op de website, zodat we deze gegevens kunnen koppelen aan relevante advertenties die we vervolgens op Facebook vertonen. Dit cookie komt van Facebook, deelt geen informatie met derden en wordt maximaal 2 jaar bewaard.

Meer informatie: https://www.facebook.com/help/cookies/update

 

DoubleClick
Doel: met dit cookie kunnen we zien welke pagina’s je bezoekt. Vervolgens kunnen we met deze gegevens in het zogenaamde partnernetwerk van Google u relevante advertenties en aanbiedingen laten zien van producten/diensten waar je interesse in hebt getoond. Dit cookie komt van Google, deelt anonieme data met derden en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd.

Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy

 

Google Analytics Remarketing
Doel: met deze cookie kunnen we zien hoe u deze website gebruikt. Om het u makkelijker te maken om hetgeen te vinden waar u naar op zoek bent, gebruiken we deze informatie om u gerichte advertenties in beeld te brengen. Via bijvoorbeeld onze eigen nieuwsbrief of website. Dit cookie komt van Google, deelt anonieme data met derden en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd.

 

Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy

 

Social media buttons
Wilt u een pagina van deze website delen op social media zoals bijvoorbeeld Facebook, Google+, Twitter of LinkedIn? Of kijkt u een filmpje op Youtube of Vimeo wat op de website staat? Of geeft u een like aan onze Facebook pagina via deze website? U maakt op dat moment feitelijk gebruik van diensten van deze externe (social media) partij. Deze elementen worden volgens de zogenaamde ‘embed’ techniek op onze website geplaatst, maar de activiteit vindt feitelijk plaats op de website van deze derde partij. Uw anonieme (!) gegevens worden op dat moment gedeeld met deze partijen. Vanaf dat moment hebben wij geen invloed op de cookies en/of de inhoud daarvan die zij op dat moment gebruiken. U kunt het beste het privacy- en/of cookiestatement van de betreffende partijen raadplegen.

 

Kan dit cookiebeleid worden aangepast?
Dit cookiebeleid kan tussentijds aangepast worden om veranderingen bekend te maken, de up-to-date versie is altijd vindbaar via deze link.

 

3. Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.idvg.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en privacy statement.

 

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ID Vastgoed Financiering met het samenstellen en onderhouden van deze website zorgvuldig gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ID Vastgoed Financiering niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ID Vastgoed Financiering garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Afname van een van de producten/diensten van ID Vastgoed Financiering via deze website garandeert u niet van resultaat, de resultaten verschillen per persoon. ID Vastgoed Financiering wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

 

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer ID Vastgoed Financiering links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door ID Vastgoed Financiering worden aanbevolen. ID Vastgoed Financiering aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ID Vastgoed Financiering niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken
ID Vastgoed Financiering behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ID Vastgoed Financiering of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

 

Privacy statement
Er worden anonieme gegevens verzameld met betrekking tot het bezoek van onze website. Deze gegevens worden enerzijds gebruikt voor anoniem, statistisch onderzoek en anderzijds om de websites zoveel mogelijk op de voorkeuren van onze bezoeker af te stemmen. Dit gebeurt onder meer door het gebruik van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is. De opslag en doorgifte van uw gegevens via internet zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. U kunt besluiten uw persoonlijke gegevens in te voeren via een van de formulieren op deze website. Deze gegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Teneinde uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen worden deze gegevens opgeslagen op beveiligde (web)servers die zich in een beveiligde computerruimte bevinden. Uw (adres)gegevens worden gebruikt om u uit te nodigen voor hetgeen u heeft aangevraagd. Dan wel u te voorzien van de informatie waar u om heeft gevraagd. En om u te informeren over vergelijkbare diensten en interessante aanbiedingen. Dat kan zowel per e-mail, post als telefonisch zijn. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden.

 

Wijzigingen

ID Vastgoed Financiering behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer en privacy statement, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.